Pán větru

Vytvořil Amairgil

Netýrejte mou Matku Zemi!,

zaburácel Esus, Větru Pán,

postihnu vás vichřicemi,

Bičem Božím potrestám.

 

Mé lesy jste vyplenily,

svatyně jste opustily,

Pánu Bohu málo dáte,

konzumu se oddáváte.

 

Modloslužba televizní,

místo modliteb zní,

a na místo obětin,

každý má svůj PIN.

 

Zacházíš lidstvo daleko,

západe, rouháš se vysoko,

zaduji vám větrem ničivým,

a vaši pýchu vyvrátím.

 

Zastav se člověče….

                  …právě stojíš na rozcestí! 

 

Sitemap