Můj stůl je oltářem mé práce

Vytvořil Amairgil

  Můj stůl je oltářem mé práce a vše co na něm tvořím, vytvářím v Duchu. Každičké slovo, které nad svoji tvorbou vyslovím, inspirován Můzou, je modlitbou každodennosti. Když pak nastane soumrak a Nesmrtelné Slunce zapadne za obzor, zapálím na stole lampu.

To pak se v tichu a v soustředění stává má tvorba svátostí. Přibližuje mne k Bohu, ke Stvořiteli,  jehož Stvoření je živé a posvátné. Tak jako v lese , v chrámu stvoření, žijí božské Bytosti, žijí i v mojí tvorbě. Je to trojjedinný svět, viditelný i neviditelný a jeho inspirací je Bůh, jeho mnohotvárné podoby a projevy, jeho dílo.

  Tvorba je duchovní pohyb. Inspirace mne nenechává na pokoji, nutí mne jít, jakkoli by byl kříž starostí těžký, půjdu až do konce. Tvorba je dar, je to přetavený talent, který se jako řeka rozplyne v Moři práce a v Oceánu fantazie. Přál bych si, aby se mé výtvory staly větrem, aby se staly přílivem, aby se stali bouří, potůčkem, praménkem, kapkou.

  Tvorba je zdrojem naděje. Je to tak, protože talent pochází od Boha. Je v ní naděje na lepší svět, ne takový jaký je nyní, poškozený lidskou hloupostí a dravostí, ale takový jaký by měl být. To se potom prolne s mým světem vnitřním a skutečně, stane se na chvilku lepším, na tak dlouho, jak dlouhý řádek, verš…

  Tvorba je zdrojem duchovní hojnosti. Je jako Bohyně, vtělená do Matky Země, její síla je rodivá a plodivá, tu se zrodí dílo snadno, tu v bolesti. Je hojivá, každá rána, která mne potká, přetavena do tvorby,se pomalu hojí. Její podoba se střídá, spolu s podobou její tváře. Tu je voňavá, plná síly, tu je hřejivá, plná slunce, pak v ní nastává období větrů a barevného listí.

Může být i plná mlhy a tajemství, zmáčená obdobím dešťů. A nakonec, mrazivá svou krajkovou krásou, zasypanou bílou závějí.

  Tvorba je zdrojem radosti. Stává se pamětí radostných chvílí, zapsanou do veršů do slov.

Slovo… Spojeno s uměním, stává se radostnou zvěstí, protože ve slově je vtělený Kristus.

Je jako studánka živé vody, napij se z ní plnými doušky, pak budeš políben Můzou, krásnou rozevlátou vílou..

 Můj stůl je oltářem mé práce

Sitemap