Kosmická litanie za naše uzdravení

Vytvořil Amairgil

 

Matko Kosmu, uzdravuj nás,

Otče Kosmu, uzdravuj nás,

Synu Kosmu, uzdravuj nás.

 

Vyslyš nás, Matko Kosmu a sešli léčivou zář na naši tvář,

ať dopadá jako na oltář, skrze andělské kůry rosa shůry.

Vyslyš nás, Živý Duchu, sílo života, jež proudí když svítá,

Tvou léčivou silou nechť je zalita, jako ranní růže rozvitá.

 

Matko Kosmu, zrozená před hvězdami – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, zrozená Matko Přírodo – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, přadleno našich osudů – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, která jsi zrodila naše duše – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, zelená ratolesti živých lesů – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, sídlo Moudrosti věků – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, zrozená Matko mudrců – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, životodárná sílo stvoření – uzdravuj nás.

Matko Kosmu, nejčistší náruči chorých – uzdravuj nás.

 

Modleme se:

Matko Kosmu, uzdrav nás, kterým bije vznešené dračí srdce.

Sešli Své požehnání na nás, neboť spirála našeho života sahá

až do zlatého věku . Matko Moudrosti, sešli nám sílu,

která zhojí jakoukoli bolest. Matko Přírodo, uzdrav nás,

neboť jsi námi milována pro krásu tvého stvoření. Matko Inspirace,

pošli Můzu, neboť  tvoříme svědectví Tebe mezi světy.

Veliký Živý Duchu, obklopuj nás svou uzdravující září…

 

 

Sitemap