Jindříškovi

Vytvořil Amairgil
 
Ty máš v svých očích jas,
a ve tvářích úžas, to když
se něco nového dozvídáš.
Kolik žíní v smyčci svém,
ve snu máš, když počítáš.
 
Mám Tě napořád tak rád,
vždyť ty jsi mé milé dítě,
ač zlobíváš, já miluji Tě.
To víš snad, když plísním,
že málo píle dáváš písním.
 
Jsi jako cvrček z pohádky,
co vrže na housličky, zní
smyčec tam a zase zpátky.
Z  tónů víla má střevíčky,
co jsou od paty do špičky.
 
Pán Bůh ti poslal anděla,
jako k Adamovi dal Evu,
aby dueta krásná zazněla.
V kosmických ozvěnách,
Ty se jen usmíváš v snách.
 
Do vlasů ti hvězdný prach,
již usedá a vlasatice bledá,
září Ti v hvězdných tmách.
Já přeji Ti jenom to krásné,
ať Ti Tvá hvězda neuhasne.
 
    Na stůl Tobě dárek dám…
           …všechno nejlepší k narozeninám!
.
Sitemap