Hvězda září

Vytvořil Amairgil
 
Hvězda září,
v chlévě na polštáři.
Pospěšte kramáři,
s úsměvem na tváři.
 
Do Betléma spěchejte,
dárky malé vezměte.
V Betlémě ve chlévě,
Ježíšku malému je dejte.
 
V jesličkách on leží,
na líčkách je svěží.
Kdo nevěří ať tam běží.
Ať na cestu vám sněží.
 
Na nebi Vlasatice bledá,
svítí tomu kdo jej hledá.
Člověk k nebi hlavu zvedá.
Že Bůh se umenšil,
         to mudrcům spáti nedá.
 
Sitemap