Františkovi

Vytvořil Amairgil
 
Na břehu jezera stojíš,
připraven pomoci tonoucímu,
Tvá ruka podaná, však víš,
maják je sloužící bloudícímu.
 
V srdci zbroj si neseš,
hrdý Rytíři ctnosti a víry,
tíha je veliká, snad neklesneš,
náš kříž přesahuje míry.
 
Hola hej, rybáři lidí,
přeji ti archu a plné sítě,
do chrámu přišlo a tebe vidí,
malé, zářící, nevinné dítě.
 
Pak před oltář předstoupilo,
bosé, hladové, kabátek rozdraný,
do tvých očí modře se zadívalo,
kabátek sňalo a na oltář položilo…
 
…tu rozzářily se všechny oltářní svíce,
a rozezněly se zvonky nad hlavami.....
     
věnováno Františkovi
na znamení přátelství 
Sitemap