Přítomna ve všem

Vytvořil Amairgil


 

Když jdeš prašnou cestou a rozhlížíš se,

Uvidíš Ji,

ve včelí píli,

co chvíli,

sbírají pyl.

V letu ptáka,

když zajíc skáká,

liška ho láká,

déšť stopy smyl.

 

Když ležíš na louce posloucháš vůkol,

uslyšíš Ji,

ve zpěvu ptáka,

v bzučení čmeláka,

když slepice kdáká,

vejce snáší.

Když šumí les,

a štěká pes,

ve větru borovice práší.

 

Když jdeš, dokud dýcháš a doufáš,

ucítíš Ji,

ve vůni vřesu,

borů medonosu,

v dechu lesů.

Když voní kvítí,

a houby na niti,

v kotlíku vařiti,

na trojnožce či na závěsu.

 

Když čaruješ, čáry maluješ, prsty ji poznáš,

nahmatáš Ji,

v bylině tvaru,

co dáš do lektvaru,

tři kapky z varu,

kulatého tvaru,

když vypustíš páru,

na dně tvého kotle,

všemoudrost Kotyz ti zbude!

 

Když chodíš na kamenné kruhy, děkuješ pramenům a ctíš stromy,

vytušíš Ji,

ve zpěvu víly,

v modlitbě síly,

v svátostné chvíli,

když chléb přijímáš.

Když slavíš svátky,

k oslavě Matky,

Tu Ji poznáváš.

 

Tu kamení promluvilo. A otevřelo se lůno Matky a vydalo Spasitele! Amen.

 

Věnováno na výstavu Lughnasad 2OO7.

 

Sitemap