Čas písní

Vytvořil Amairgil
 
Začalo ubývat Nesmrtelné Slunce.
Zbarvil se hájek posvátný,
jsou vidět listy v lesní tůňce,
pavoučí je let babí, malátný,
Meán Fómhair, Cantlos obratný.
 
Tak zpívejte Bardi táhlé písně,
haj, Matka nám plody vydala,
již blíží se časy tmavé tísně,
ona stařena nám to pravila.
rozzvučila se harfa a rozehrála.
 
Tu píseň loučení, krásnou, tklivou.
Ze zpěvu ptáků, utkanou z vůně,
barevnou, laskavou a proměnlivou,
on se již chystá v matčině lůně,
Mabon, Syn, usedne králům v trůně.
 
Tak kolem dokola v kol se točí,
co jednou bylo, se už nevrátí.
Jablka zralá již na stromech visí,
sklízejte sadaři, dny už se krátí,
děkujme všichni za dary Zemi….
                      
               …naší živitelce a Pramáti.
 
 
Lunwerovi na znamení přátelství,
věnuje Amairgil.
                          
Sitemap